Ο μελισσοκομικός συνεταιρισμός προτίθεται να παραγγείλει ζάχαρη, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Η τιμή είναι 61 λεπτά το κιλό ( με τον ΦΠΑ ). Η ζάχαρη είναι sudzucker Βελγίου, από ζαχαρότευτλα, σε πλαστικό τσουβάλι 25 κιλών. Εάν ενδιαφέρεστε, γνωρίστε μας την ποσότητα, που επιθυμείτε. Η παραλαβή της θα γίνει στον συνεταιρισμό και το τιμολόγιο θα κοπεί στο όνομα του παραγωγού.