Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στις εγκαταστάσεις του Συνεταιρισμού μας τις παρακάτω ημερομηνίες θα παραλαμβάνουμε κερί για την κατασκευή φύλλων κεριού:

• Δευτέρα 21 και 28 Δεκεμβρίου 2020, από 17:00 έως 19:00
• Τρίτη 05 και 19 Ιανουαρίου 2021, από 17:00 έως 19:00.

Το κερί που θα προσκομίζεται θα πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένο. Κατά την παραλαβή των κηρυθρών θα ζυγίζονται, θα αφαιρείται ποσότητα 5% (φύρα) και θα πληρώνεται 1,5€ /κιλό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πληροφορίες : κ. Σαμούρης Γρηγόρης, 6934347190